Tečaj za mentorja Mladinskih delavnic

Znanje & učenje | Nedelja, 22.10.2017 | MC Ajdovščina

Te zanima delo z mladimi? Program Mladinskih delavnic je zanimiv in pester način pridobivanja izkušenj in znanj na področju dela z mladimi. Če vas zanima delo z mladimi, predvsem najstniki, vas vabimo, da se prijavite kot mentorji izvajanja programa Mladinskih delavnic. Tečaj je brezplačen, začel pa se bo v mesecu oktobru, natančneje med 23. in 29. oktobrom 2017, v Ljubljani.

 

 

 

 

 

 

 

Projekt MD je namenjen pubertetnikom v starosti od 13 - 15 let oz. učencem osmih in devetih razredov OŠ. Zgodnje obdobje adolescence, ki se prične s puberteto, predstavlja zelo občutljivo obdobje razvoja posameznika. Formirajo se osnovni temelji osebnosti odraslega, miselni, čustveni in vedenjski vzorci, ki bodo integrirani kot osebnostna identiteta odraslega posameznika. Bio-psiho socialne spremembe, ki se dogajajo v tem razvojnem obdobju, odpirajo procese, ki so v znanosti prepoznane kot razvojna kriza adolescence. Način obvladovanja te razvojne krize, daljnosežno opredeljuje karakter bodočega odraslega individuma, kot tudi njegov socialni položaj oz. stopnjo socialne izključenosti.

S programom Mladinske delavnice pospešujemo razvojne in socializacijske procese pri mladih in preprečujemo njihovo socialno izključenost. Pubertetniki s programom pridobivajo socialne veščine in razvijajo strategije individualne in skupinske interakcije in komunikacije. S programom pomagamo posamezniku, da oblikuje pozitivno samopodobo ter prispevamo k osebni in socialni integraciji. Za pubertetnike program pomeni motivirajočo dejavnost in možnost za ustvarjalno delovanje in aktivno socialno življenje. Uporabniki aktivno sodelujejo pri oblikovanju ekstenzivnega dela programa (izbira tem in načina njihove obravnave). V program so vključeni prostovoljno, v majhno skupino, ki deluje tedensko. Istočasno so s programom zajeti vsi učenci v sedmih in osmih razredih v šolah, kjer je program izvajan. Ta del programa se dogaja manj pogosto in je zelo odvisen od zainteresiranosti vodstva oz. svetovalne službe konkretne šole. Tako so zajeti ne le učenci, ki so samoiniciativno zainteresirani za udeležbo v programu, temveč tudi takoimenovana rizična skupina otrok, pri katerih so že prisotne indikacije odklonskosti (otroci alkoholikov, otroci iz razvezanih družin, itd.).

mladinske

Še več informacij najdete na tej spletni povezavi.

Tečaj, ki bo za vas brezplačen, bo potekal med 23. in 26. oktobrom 2017 v Ljubljani. Edini pogoj je, da se po opravljenem tečaju zavežete z našim mladinskim centrom, da boste vodili delavnice enkrat tedensko na osnovni šoli. PRIJAVE MOGOČE DO 15. OKTOBRA 2017 na elektronski naslov INFO@MC-HISAMLADIH.SI.

Za več podrobnejših informacij vabljeni, da nas pokličete ali pišete na 041 945 392 // info@mc-hisamladih.si

 

mladinske logo

Email

Prijavi se na
e-obvestila

Izpolni podatke v spodnjem obrazcu!

Sklop*:

8 + 6 =