Javni poziv - Počitniško delo 2017 v ajdovskem javnem sektorju

Znanje & učenje | Petek, 09.06.2017 | MC Ajdovščina

Super novica za vse dijake in študente, ki razmišljate kje najti delo čez počitnice, ki so skorajda pred vrati. Občina Ajdovščina bo v poletju 2017 za dijake in študente izvedla počitniško delo. Na voljo 34 prostih mest, dve tudi v MC Hiša mladih. Vabljeni.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Namen počitniškega dela je spodbuditi dijake in študente k aktivnemu preživljanju počitnic, jim omogočiti spoznavanje del na različnih področjih javnega sektorja in jim omogočiti vključevanje v družbeno življenje lokalne skupnosti. Na voljo je 34 prostih mest. Občina Ajdovščina bo v letu 2017 za dijake in študente izvedla počitniško delo. Namen počitniškega dela je spodbuditi dijake in študente k aktivnemu preživljanju počitnic, jim omogočiti spoznavanje del na različnih področjih javnega sektorja in jim omogočiti vključevanje v družbeno življenje lokalne skupnosti. Delo se bo izvajalo v času šolskih oziroma študentskih počitnic. Posamezen dijak oz. študent bo na podlagi tega poziva lahko opravil največ 120 ur preko napotnice, urna postavka znaša 4,22 EUR neto.

Počitniško delo se bo izvajalo v občinskih javnih zavodih in v občinski upravi. Za opravljanje počitniškega dela se lahko prijavijo dijaki in študentje, ki imajo stalno prebivališče v občini Ajdovščina in so dopolnili 15 let. Vse dijake in študente, ki so zainteresirani za opravljanje kateregakoli od spodaj navedenih počitniških del in za to delo tudi izpolnjujejo pogoje, vabimo, da izpolnijo spletno prijavnico in ji priložijo skenirano ali fotografirano zahtevano obvezno dokumentacijo: potrdilo o vpisu 2016/2017, spričevalo zadnjega zaključenega letnika (za dijake), ocene zadnjega zaključenega letnika (za študente). Rok za oddajo prijavnice je najpozneje do 9.6.2017.

Nepopolnih in prijavnic, ki bodo prispele po tem datumu, ne bomo upoštevali. Na javni poziv se uvrstijo kandidati, ki izpolnjujejo vse pogoje za sodelovanje na javnem pozivu (stalno bivališče v občini Ajdovščina, starost nad 15 let in zahtevano smer izobraževanja ter veščine, kot so navedene pri posamezni instituciji). Kandidati bodo razvrščeni po kriteriju zaključenih ocen tako, da bodo imeli prednost prosilci z višjimi povprečnimi ocenami. Po potrebi bo komisija s kandidati, ki se bodo uvrstili v ožji izbor, opravila razgovore. Po opravljenem izboru bodo prijavljeni kandidati prejeli obvestilo o izbiri oz. neizbiri po elektronski pošti.

VSA PROSTA MESTA NAJDETE NA TEJ POVEZAVI

Dodatne informacije lahko zainteresirani dijaki oz. študenti dobijo pri Andreji Vidmar Sukanović, mobilna številka: 031 613 807, v času uradnih ur Občine Ajdovščina.

Email

Prijavi se na
e-obvestila

Izpolni podatke v spodnjem obrazcu!

Sklop*:

1 - 5 =