Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za oddajo poslovnih prostorov

Znanje & učenje | Sobota, 08.12.2018 | MC Ajdovščina

Zavod za šport Ajdovščina objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za oddajo poslovnih prostorov v brezplačno uporabo na naslovu: Cesta IV. Prekomorske 61 a, 5270 Ajdovščina. Vabljeni, k oddaji ponudbe.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predmet najema: Soba (Oznaka 1N – 16) v skupni izmeri 19,60 m2; Soba (Oznaka 1N – 17) v skupni izmeri 20,20 m2; Soba (Oznaka 1N – 18) v skupni izmeri 19,70 m2; Soba (Oznaka 1N – 19) v skupni izmeri 19,40 m2 Najemnina: oddaja v brezplačno uporabo Čas oddaje v najem: za določen čas 2 leti Namembnost: Pisarniška dejavnost Razred energetske učinkovitosti: Dovedena energija 30-63 kWh/m2a / Dovedena električna energija 63 kWh/m2a / Primarna energija 191kWh/m2a / Emisije CO2 39 kg/m2a

Pogoj za najem: Pogoj za brezplačni najem je, da je ponudnik nevladna organizacija, ki deluje v javnem interesu, ki ga izkaže z odločbo pristojnega ministrstva (30. člen Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti) in sicer na področju mladih.

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE 2018 N-16.pdf

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE 2018 N-17.pdf

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE 2018 N-18.pdf

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE 2018 N-19.pdf

ROK ZA ODDAJO NAMERE: Pisno izjavo o izpolnjevanju pogojev morajo društva, v zaprti in zapečateni ovojnici, poslati ali dostaviti na naslov Zavod za šport Ajdovščina, Cesta 5. maja 14, 5270 Ajdovščina, s pripisom »Namera za brezplačni najem društvenega prostora«. Namere, poslane po pošti ali dostavljene v tajništvo Zavoda za šport Ajdovščina, se bodo upoštevale le, če bodo pravilno označene prispele do 30.12.2018 do 10.00 ure.

Dodatne informacije dobite na sedežu Zavoda za šport Ajdovščina ali po telefonu št. 05 36 89 383, kontaktna oseba Tonja Ferjančič.

Email

Prijavi se na
e-obvestila

Izpolni podatke v spodnjem obrazcu!

Sklop*:

7 + 2 =