Nova strategija - nova priložnost za mlade v Ajdovščini

Znanje & učenje | Ponedeljek, 09.04.2018 ob 10:00 | MC Ajdovščina

Strategija za mlade v občini Ajdovščina 2019 – 2023. Prehod človeka iz obdobja mladosti v odraslo dobo, je lahko velikokrat težek korak za posameznika. Mladi so polni novih, dobrih, inovativnih idej, vendar premalo odločni, da bi jih sami izpeljali, kot to lahko naredijo odrasli. Občina Ajdovščina bo položaj in zaslužen naziv Mladim prijazna občina, podkrepila še z izdajo Strategije za mlade v Občini Ajdovščina 2019 – 2023. Mladinski svet Ajdovščina že pridno izvaja reševanje novega anketnega vprašalnika, med mladimi, v katerem bo poizkušala dobiti vpogled v položaj in želje mladih v občini.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ajdovščina je leta 2013 – 2018 že izdala prvo Strategijo za mlade. Nastala je na podlagi raziskav želja in potreb mladih ter analize na področju obstoječega delovanja občine s strani občinske uprave, javnih zavodov in organizacij v mladinskem sektorju. Pripravljene so bile štiri raziskave na področju mladine v občini: Analiza ukrepov in aktivnosti Občine Ajdovščina na področju mladine, Analiza mladinske dejavnosti v Občini Ajdovščina, Analiza rezultatov ankete med mladimi v Občini Ajdovščina in analiza Kataloga želja mladih. S sprejetjem strategije se poskuša izboljšati pogoje za uspešno integracijo mladih v posamezne dele življenja v lokalni skupnosti. Spodbuja se hitrejše osamosvajanje mladih in aktivno družbeno participacijo mladih v lokalno okolje. Namen strategije je vzpostaviti dolgoročno sistemsko podporno okolje za razvoj mladinske politike in mladinske dejavnosti v občini Ajdovščina.

V letu 2018 se izteče veljavnost Strategije in zato bo Mladinski svet Ajdovščina (MSA) v sodelovanju z Občino Ajdovščina, do zadnje četrtine leta pripravil novo Strategijo za mlade 2019 – 2023. Na voljo so že anketni vprašalniki, na spletni strani https://www.1ka.si/a/164012 in na različnih točkah po Ajdovščini. Z njimi želimo pridobiti informacije o vlogi in položaju mladih ter stopnji zavedanja in vključenosti v odločitvene procese lokalne politike. Vprašanja se nanašajo na tematiko in problematiko izobraževanja, stanovanjske politike, mobilnosti, participacije in zaposlovanja. Vsebine pa se navezujejo tudi na poznavanje in doseganje ciljev prejšnje strategije. S pomočjo ankete želimo pridobiti odgovore na vprašanja, kako mladi v občini ocenjujejo obstoječe ukrepe v okviru mladinske politike lokalne skupnosti in kaj je potrebno storiti, da se bo zadovoljstvo še izboljšalo.

Ob tej priložnosti vabimo vse mlade občane, v starosti med 15 in 29 let, k reševanju anketnega vprašalnika, ki ga bomo predstavili na dogodkih MSA, na spletni strani in Facebook strani Mladinskega sveta Ajdovščina, na delavnicah v okviru Strategije za mlade 2019 – 2023 ter na različnih lokacijah v Ajdovščini: pisarna Mladinski center Hiša mladih, ROD Ajdovščina, Lavričeva Knjižnica in pisarna Mladinskega sveta Ajdovščina. Vabljeni k reševanju in ostanite mladi!

Email

Prijavi se na
e-obvestila

Izpolni podatke v spodnjem obrazcu!

Sklop*:

0 - 7 =