Aktualne objave

Leto 2015 - Evropsko leto razvoja

Prostovoljstvo | Petek, 09.01.2015 |

Evropsko leto za razvoj je prvo evropsko leto, posvečeno zunanjim ukrepom EU in vlogi Evrope v svetu. Prav tako je 2015 tudi leto, ki smo si ga leta 2000 zadali kot rok za dosego razvojnih ciljev novega tisočletja, pa tudi leto, v katerem se bo mednarodna skupnost dogovorila o prihodnjem globalnem okviru za odpravo revščine in trajnostni razvoj.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Institucije Evropske unije so odločile, da bo leto 2015 evropsko leto za razvoj. Potekalo bo pod geslom Naš svet, naše dostojanstvo, naša prihodnost s tremi glavnimi cilji. Prvi cilj bo obveščati državljane o razvojnem sodelovanju EU in držav članic ter poudariti rezultate, ki jih je Unija skupaj z državami članicami dosegla kot svetovni akter in jih bo v skladu z nedavnimi razpravami o splošnem okviru za obdobje po letu 2015 dosegala tudi v prihodnje. Prav tako bo leto namenjeno spodbujanju neposrednega sodelovanja, kritičnega razmišljanja in dejavnega interesa državljanov Unije in zainteresiranih strani pri razvojnem sodelovanju, tudi z oblikovanjem politik in njihovim izvajanjem. Tretji cilj je ozaveščati o koristih razvojnega sodelovanja Unije ne le za prejemnike razvojne pomoči Unije, ampak tudi za njene državljane, in doseči širše razumevanje skladnosti politik za razvoj ter med državljani v Evropi in v državah v razvoju spodbujati občutek skupne odgovornosti, solidarnosti in priložnosti v spreminjajočem se in vse bolj soodvisnem svetu.

Email

Prijavi se na
e-obvestila

Izpolni podatke v spodnjem obrazcu!

Sklop*:

7 - 2 =