JESENSKA IZOBRAŽEVANJA 2011 Regionalnega stičišča NVO Planota

26.11.2011 - 03.12.2011 / 09:00

 

 

 

 

 

 

Izvajanje pridobitne dejavnosti v nevladnih organizacijah in zagotavljanje standarda kakovosti poslovanja
Prvi del delavnice se nanaša na najpogostejše dileme, s katerimi se srečujejo NVO pri izvajanju pridobitne dejavnosti, drugi del pa bo namenjen predstavitvi NVO standard kakovosti – dokument, ki postavlja smernice delovanja nevladnih organizacij.
v soboto, 19. 11. 2011, od 9.00 do 14.00, v Ajdovščini (sejna dvorana Občine Ajdovščina)

Osnove računovodstva
Delavnica je namenjena predstavnikom NVO brez ali z osnovnim računovodskim znanjem, ki želijo samostojno voditi računovodstvo ter celovit pregled s tega področja. Na delavnici bo prikazan način dvostavnega knjigovodstva za najbolj pogoste poslovne dogodke v društvu.
v soboto, 19. 11. 2011, od 9.00 do 12.00, v Kanalu (Gotska hiša) in
v soboto, 3. 12. 2011, od 9.00 do 12.00, v Ajdovščini (Mladinski center in hotel Ajdovščina)

Retorika in javno nastopanje
Nastopanje pred občinstvom je ena od kompetenc, ki jo pridobivamo vse življenje. Delavnica, ki je sestavljena iz nastopov pred kamero, dihalnih vaj in vaj za pravilno izgovorjavo, simuliranjem različnih situacij in časovnih omejitev ter sestavljanja govora, je namenjena vsem, ki bi radi izboljšali svoje retorične sposobnosti ali bi radi pridobili veščine javnega nastopanja.
v soboto, 26. 11. 2011, od 9.00 do 16.30, v Kanalu (Gotska hiša)

Osnove oblikovanja tiskanih gradiv
Delavnica je namenjena vsem, ki se srečujete s pripravo najrazličnejših promocijskih materialov, predvsem začetnikom. Spoznali boste osnovne pojme in zakonitosti oblikovanja, ki jih morate poznati, preden se lotite dela v programih za oblikovanje. Znanje vam bo koristilo tudi za lažje razumevanje zahtev/potreb s strani tiskarja.
v petek, 18. 11. 2011, od 18.00 do 20.00, v Novi Gorici (steklena dvorana Mestne občine Nova Gorica) in
v petek, 25. 11. 2011, od 18.00 do 20.00, v Tolminu (sejna dvorana Občine Tolmin)


Priprava in vodenje projektov v NVO
Delavnica je namenjena tistim, ki se v NVO ukvarjate s pridobivanje sredstev na podlagi raznih razpisov. Na delavnici boste spoznali kako pripraviti dober projekt, na kateri razpis ga lahko prijavimo in kako ga je potrebno voditi, da bomo lahko počrpali vsa pridobljena sredstva.
v soboto, 26. 11. 2011, od 9.00 do 12.00, v Ajdovščini (Mladinski center in hotel Ajdovščina) in
v soboto, 3. 12. 2011, od 9.00 do 12.00, v Tolminu (sejna dvorana Občine Tolmin)

Organiziranje prireditev in drugih dogodkov
Delavnica je namenjena predstavnikom NVO, ki se srečujejo z organizacijo najrazličnejših dogodkov. Predstavljeni bodo različni vidiki organizacije prireditve, dolžnosti, ki jih imate kot organizator, in priložnosti, ki jih lahko izkoristite.
v petek, 25. 11. 2011, od 18.00 do 20.00, v Ajdovščini (sejna dvorana Občine Ajdovščina) in
v petek, 2. 12. 2011, od 18.00 do 20.00, v Idriji (dvorana Centra idrijske čipke)