C-ASTRAL Aerospace ltd

01.02.2012 - 09.02.2012

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Koncept podjetja C-ASTRAL je zasnovan okrog osnovne dejavnosti na področju robotske aeronavtike, t.i. brezpilotnih sistemov in njihovega razvoja, proizvodnje, prodaje ter leasinga in storitev povezanih z njihovo uporabo.


Brezpilotni sistemi se uporabljajo za dinamično in odzivno opazovanje procesov na zemeljski površini iz zraka in imajo izrazite civilne in vojaške aplikacije. Civilne aplikacije obsegajo celotno področje pridobivanja in obnavljanja podatkov za GIS sisteme, opazovanje dinamičnih procesov na zemlji kot so promet, naravne nesreče oz. dinamični geološki pojavi, opazovanje in situacijsko zavedanje v primeru požarov, celoten spekter dejavnosti povezan s civilno zaščito ter celoten spekter dejavnosti povezan z gradbeništvom, geodezijo ter kontrolo stanja infrastrukure, od distribucije elektrike, plina do cestnega in telekomunikacijskega omrežja. Vojaške aplikacije so povezane predvsem s taktičnim in strateškim sistemom pridobivanja informacij na bojišču z minimalno izpostavljenostjo in nevarnostjo za vojaka. Področje delovanja je izrazito interdisciplinarno in obsega aeronavtični inženirning, raziskave in razvoj na področju materialov, elektronike, telekomunikacij in energetskih sistemov, vodenje procesov, daljinsko zaznavanje,  finance in pravo.

http://c-astral.com/