SIMBIOZ@

15.10.2012 - 19.10.2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Simbioz@ je vseslovenski prostovoljski projekt, ki bo letos potekal že drugič in tako ponovno povezal dve generaciji. Namen projekta je preko medgeneracijskega sodelovanja poskrbeti za dvig računalniške pismenosti starejših. V tednu od 15. do 19. oktobra 2012 bodo mladi na delavnicah, ki bodo potekale v knjižnicah, šolah in domovih za starejše po vsej Sloveniji naučili starejših računalniških veščin. Takšno medgeneracijsko sodelovanje bo priložnost, vredna doživetja, izkušnja, vredna spomina.

Izhodišča

Prav zaradi tega, je v letu 2011 potekal projekt Simbioz@ e-pismena Slovenija in je preko medgeneracijskega sodelovanja in prostovoljstva uspešno dvignil raven računalniške pismenosti pri starejših generacijah. Veliko zanimanje za projekt in njegova uspešnost v letu 2011 sta bili izhodišči za njegovo nadaljevanje, saj se bo projekt izvajal tudi v letu 2012 in sicer z imenom Simbioz@ 2012. Evropska komisija je leto 2012 razglasila za evropsko leto aktivnega staranja in medgeneracijske solidarnosti in v tem duhu bomo v Sloveniji nadaljevali računalniško opismenjevanje starejše populacije s spodbujanjem prostovoljstva in posledično tudi medgeneracijskega sodelovanja.

Cilji projekta

Simbioz@ je največji prostovoljski projekt, organiziran s strani Zavoda Ypsilon, ki temelji na medgeneracijskem sodelovanju, solidarnosti in spodbujanju vseživljenjskega učenja. V tednu med 15. in 19. oktobrom bodo mladi prostovoljci na brezplačnih delavnicah po vsej Sloveniji predstavnike starejše generacije navduševali nad uporabo računalnika in interneta. Osrednji namen akcije je omogočiti starejšim pozitivno izkušnjo z računalnikom, vzbuditi in okrepiti njihovo samozavest, jih motivirati za nadaljnje učenje, uporabo računalnika in interneta. S tem želimo prispevati k višji ravni računalniške pismenosti med starejšimi v Sloveniji, saj po podatkih SURSa kar 90 odstotkov prebivalcev, starejših od 65 let, še nikoli ni uporabilo računalnika oziroma interneta, kar je precej nad povprečjem EU.

S projektom želimo nagovoriti več kot 200.000 mladih in več kot 300.000 starejših ter s tem mlade pozvati k prostovoljstvu, starejše pa spodbuditi, da se vključijo v vseživljenjsko učenje in s tem dvignejo raven kakovosti svojega življenja. Starejši bodo v okviru modulov spoznali osnovne funkcije računalnika, naučili se bodo iskanja informacij na internetu in uporabe drugih brezplačnih komunikacijskih orodij, predvsem elektronske pošte. Prijave tako prostovoljcev kot starostnikov bodo potekale preko spletne strani www.simbioza.eu, za več informacij in pomoč pri prijavah pa bodo na voljo tudi info točke in vpisna mesta po vsej Sloveniji.

 

simbioza_logo.jpg