Predstavitev Strategije za mlade 2013 - 2018

04.02.2015 - 31.05.2018 / 19:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STRATEGIJA ZA MLADE V OBČINI AJDOVŠČINA 2013 – 2018

Strategija za mlade je dokument, ki zajema ukrepe za mlade iz sedmih prioritetnih področij (izobraževanja, zaposlovanja, stanovanjskih razmer, mobilnosti, prostega časa, športa in družbenokulturnih dejavnosti, mladinskega organiziranja in informiranja mladih), ki jih bo Občina Ajdovščina v obdobju šestih let, od 2013 do 2018, sprejela za mlade in s tem pomembno vplivala na njihova življenja v Ajdovščini. Strategija predstavlja enega od korakov k strateškemu urejanju in reševanju problemov mladih, v smeri katerih bo Občina delovala v naslednjih šestih letih na področju mladine. Namen Strategije je vzpostaviti dolgoročno sistemsko podporno okolje za razvoj mladinske politike in mladinske dejavnosti v Občini Ajdovščina ter spodbujati in vzpostavljati kontinuiran dialog med mladimi in Občino.

Strategija je nastala na podlagi raziskave stanja na področju mladine in ukrepov, ki jih Občina za mlade že izvaja, na podlagi analize mladinskih dejavnosti ter na podlagi kataloga želja mladih, ki je pri nastajanju dokumenta igral glavno vlogo. Želje mladih, ki so zbrane v Katalogu želja mladih je Mladinski svet Ajdovščina, ki je samo Strategijo tudi pripravil, zbiral na srečanju mladih in lokalnih odločevalcev ter drugih predstavnikov Občine, na delavnicah za mlade (v Črničah, na Colu, v Budanjah, v Dobravljah, v Ajdovščini ter na SŠ Veno Pilon Ajdovščina), s knjigami želja mladih, s poglobljenimi intervjuji z mladimi (mladim podjetnikom, mlado študentko, mlado brezposelno osebo), z akcijo »Moje pismo županu«, preko spletnega mesta v socialnem omrežju Facebook ter preko elektronskega poštnega predala.

Strategija je dokument, ki ga sprejme občinski svet in je trenutno v prvi obravnavi na seji občinskega sveta, ki se bo zgodila v četrtek, 6. decembra 2012. Na tej seji bo Strategija, s strani Mladinskega sveta Ajdovščina predstavljena svetnikom in županu. Upamo, da bo ta med svetniki dobro sprejeta in bo na zadnji občinski seji v letu 2012, ki bo konec decembra, tudi uradno sprejeta in se bo lahko z začetkom 2013 pričela izvajati. Za njeno uresničevanje je odgovorna Občina Ajdovščina. Za sprotno spremljanje in vrednotenje izvajanja strategije pa dokument predvideva oblikovanje delovne skupine, ki jo imenuje župan, sestavljene iz: 1 predstavnika občinske uprave, 1 predstavnika občinskega sveta, 1 predstavnika Mladinskega sveta Ajdovščina ter 1 predstavnika Mladinskega centra.

Mladinski svet Ajdovščina si bo vsekakor prizadeval za čimprejšnji sprejem Strategije ter kasneje spremljal njeno izvajanje. Kateri konkretno pa so strateški cilji in ukrepi, ki so zapisani v Strategiji, za uresničevanje katerih si bo prizadeval tako MSA kot tudi Občina in kako izgleda celoten dokument Startegija za mlade, ki je šel v obravnavo občinskemu svetu si lahko ogledate v priloženih dokumentih

Več o Strategiji za mlade ter o nadaljnih ukrepih si lahko preberete na spodnjih povezavah.

Strategija za mlade v Obcini Ajdovscina 2013 - 2018.pdf

STRATEŠKI CILJI IN UKREPI - STRATEGIJA ZA MLADE AJDOVŠČINA.docx

 

 

  strategiiija.jpgmsa-ajdovscina.jpg

 

IMG_4822.JPG