PROJEKT MLADI ZA ŠPORT

20.10.2022 - 30.11.2022

 

ZAGON PROJEKTA MLADI ZA ŠPORT

#mladizašport#zavodzašportajdovščina

Zavod za šport Slovenske Konjice (ZZŠSK) je v partnerstvu z Mladinsko mrežo MaMa in pridruženimi organizacijami iz petih lokalnih skupnosti po Sloveniji (Zagorje ob Savi, Sevnica, Ajdovščina, Žalec in Brežice) 7. septembra 2022 začel z izvajanjem projekta Mladi za šport, ki se zaključi maja 2024. Projekt Mladi za šport je sofinanciran s strani Evropske komisije v programu Erasmus+: Mladina in Evropska solidarnostna enota – Aktivnosti udejstvovanja mladih.

Namen projekta je pričeti s strukturiranim pristopom k reševanju športne neaktivacije mladih, osrednja cilja projekta pa sta analiza dejanske vključenosti mladih med 15. in 29. letom v športne aktivnosti ter priprava definiranih in končnih ukrepov, ki bodo predstavljeni in implementirani na lokalni ravni. Projekt temelji na konceptu dialoga mladih, v svojem bistvu pa gre za splet enodnevnih srečanj, preko katerih bodo mladi spoznali tako pomen aktivacije v športu, kot tudi zelo pomembne demokratične procese, ki jih uspešno aplicira strukturiran dialog ter preko njih pridobiva mnenja s strani državljanov EU.

Projekt je namenjen dvigu participacije mladih v družbi na osnovi njihovih lastnih idej. V okviru 5 osrednjih projektnih aktivnosti v obliki vključujočih delavnic po metodah mladinskega dela in neformalnega izobraževanja bodo mladi pripravili ukrepe za dvig športne aktivacije mladih.

 

Naprošamo vas za sodelovanje. 

Anketa vam bo vzela 5 minut časa, hvala!

Časa imamo do 30. novembra. 

Povezava na anketo: Analiza stanja na področju športa v občini Ajdovščina - 1KA | Spletne ankete