SIPMOZIJ PASTI ODRAŠČANJA MED MLADIMI

16.03.2023 / 09:00

Simpozij »Pasti odraščanja« v Hiši mladih

V Mladinskem kulturnem centru Hiša mladih Ajdovščina je v marcu potekal interaktivno - izobraževalni dogodek v okviru programa "IMEJ SE ZDRAVO", o pasteh odraščanja med mladimi. Simpozij je vodil dr. Uroš Perko iz zavoda Mitikas, z delavnico »Zavzemi svoje stališče« pa Nina Baša iz zavoda Center Nadeja.

Simpozij je bil namenjen vsem, ki se pri svojem delu srečujejo s tovrstno problematiko, tako šolskim svetovalnim delavkam, strokovnim delavkam na CSD-jih in strokovnim delavcem v NVO-jih. Pridobljeno znanje bo prispevalo k boljšem razumevanju in prepoznavanju različnih težav in pasti v odraščanju mladih v lokalni skupnosti. Dr. Perko nam je objasnil splošne pojme kot so odvisnost od marihuane, alkohola, elektronskih cigaret in stanje odvisnosti od omenjenih škodljivih snovi in pripomočkov v družbi.

Opozoril je predvsem na nepoznavanje oz. ne zavedanje posledic pri uporabi le teh. Prav pri elektronskih cigaretah, ki so trenuten trend med mladimi, je poudaril, da o dolgoročnih posledicah še ne moremo govoriti ampak, da so akutna stanja že zelo prisotna. Opozoril je tudi na zaskrbljujočo digitalno zasvojenost, ki je prisotna že med najmlajšimi otroci. 

Predvsem je poudaril odgovornost odraslih, ki morajo postaviti določene meje in nadzor nad uporabo interneta. Namreč vse več je še zelo majhnih otrok, ki se preko spleta sreča s spletno pornografijo, ki na nasilen način povzroči udor v njihov duševni svet, za kar lahko trdimo, da  so posledice primerljive s fizično zlorabo. Posledično je vedno več spolnih napadov po osnovnih šolah, neposredno pa se tudi znanstveniki srečujejo s spoznanji, da se v družbi dogaja »ubijanje« sle po spolnosti.

Opozoril je na odvisnost od e-stav, računalniških igric, spletnega hazardiranja, pri čemer gre za dokaj hiter postopek odvisnosti, katero se zelo težko zdravi prav  zaradi hitrega in intenzivnega napredovanja. Te vrste odvisnost se kaže kot hiter propad posameznika, ki ga pelje v popolno opuščanje osnovnih fizioloških potreb, anksioznost in celo smrt.  

Nina Baša iz zavoda Center Nadeja pa nas je skozi izkustveno delavnico na nadvse praktičen in učinkovit način popeljala skozi naše zavzemanje stališč, kot posamezniki in kot družba. Pogovarjali smo se kaj vse lahko vpliva na naša stališča, kako je s stališči v družini in od kje otroci povzemajo in oblikujejo svoja stališča.

Sodelujoči so tako dobili informacije kako ukrepati in kako se učinkovito odzivati na različne težave, kjer izstopajo zasvojenosti in psihične stiske. Vsi prisotni smo vprašali »Kaj lahko storimo?« in se strinjali, da nekaj delamo zelo narobe a, da je potrebno vztrajati v podajanju vrednot družine, prostočasnega druženja, okrepiti kapacitete, ki bi skrbele za te vrste stisk. Strinjali smo se tudi, da je preventiva zelo pomembna in, da so te vrste posveti, ki bazirajo na izkustvenih primerih iz lokalnega okolja in širše, dobrodošli in potrebni.

Prostor smo zapustili polni zagnanosti in svetlih idej za prihodnost naših otrok in mladih. Bili smo skupnega mnenja, da je digitalizacijo v šolah potrebno dati v razmislek, saj velja podatek, da že 50 odstotkov otrok in mladih prosti čas preživi virtualno.

Več o projektu »Imej se zdravo«, v katerem nas je združenih nekaj lokalnih akterjev, ki delamo z mladimi na področju duševnega zdravja, si lahko preberete na naši spletni strani: www.mc-hisamladih.si.