Imej se zdravo

Program Imej se zdravo temelji na principu krepitve duševnega zdravja in sodelovanju z različnimi ciljnimi skupinami, z večjim poudarkom na neposrednem delu z osnovnošolci in srednješolci. V daljnoročnih ciljih, skozi različne aktivnosti zasledujemo možnosti za doseganje zavedanja in preusmerjanja nezdravih načinov življenja med otroki in mladostniki.

Program Imej se zdravo temelji na principu krepitve duševnega zdravja in sodelovanju z različnimi ciljnimi skupinami, z večjim poudarkom na neposrednem delu z osnovnošolci in srednješolci. V daljnoročnih ciljih, skozi različne aktivnosti zasledujemo možnosti za doseganje zavedanja in preusmerjanja nezdravih načinov življenja med otroki in mladostniki. S programom prispevamo k zmanjševanju neenakosti v zdravju, tako z mreženjem in povezovanjem v obdobju njihovega otroštva in mladostništva vplivamo tudi na socialno – ekonomske dejavnike.

V programu izvajamo preventivne delavnice, koordiniramo aktivnosti v vzgojno – izobraževalnih zavodih, sooblikujemo posvete in izobraževanja za vse aktivne, ki neposredno sodelujejo z otroki in mladimi, oblikujemo in spreminjamo vsebine glede na pobude in izzive med otroki in mladimi in v zunanjem okolju, ustvarjamo možnosti aktivne participacije otrok in mladih v programu.

Širina aktivnosti v programu:

  • sodelovanje na šolskih in obšolskih aktivnostih,
  • ozaveščanje o preventivnih dejavnostih na posebnih dogodkih v lokalni skupnosti,
  • ozaveščanje o preventivnem delu v lokalnih medijih,
  • izvajanje aktivnosti za spodbujanje zdravega načina preživljanja prostega časa izven šole,
  • mladinski tabor »IMEJ SE ZDRAVO«

Sodelavci v programu:

Pomen in obogatitev enotnega nastopa vidimo  v skupnih pristopih različnih centrov, ki z svojimi vsebinami zagotavljajo in vzpostavljajo ustrezno podporno okolje za zagotavljanje enakih možnosti vsem ciljnim skupinam, ter kakovostno obravnavo na področju duševnega zdravja.

2019: Dinamika zasvojenosti, kako jo prepoznati in kako ob tem ravnati

2020: Uporaba in porast prepovedanih substanc med dijaki in srednješolci

2021: Negativne posledice uživanja marihuane

2022: Pasti odraščanja med mladimi

 

2023: Agresivnost in nasilje med mladimi

IMG_20231121_084126.jpg

IMG_20231121_085903.jpg