Prostovoljstvo

Prostovoljci so v veliko pomoč pri izvedbi določenih dejavnosti (učna pomoč, organizacija tabora, izvajanje delavnic, druženje z uporabniki …).

Mladinski kulturni center si vsako leto prizadeva v program vključiti čim več mladih prostovoljcev, zato organiziramo predstavitve na šolah in usposabljanja. Prostovoljci so v veliko pomoč pri izvedbi določenih dejavnosti (učna pomoč, organizacija tabora, izvajanje delavnic, druženje z uporabniki …). S prostovoljci sodelujemo na raznih prireditvah, kjer izvajamo delavnice za otroke, skrbimo tudi za promocijo prostovoljnega dela (ob svetovnem dnevu prostovoljstva, mednarodni dnevi mladih prostovoljcev ipd.). Prostovoljsko mladinsko delo se odraža v skoraj vseh programih, ki jih izvaja mladinski kulturni center.

Program obsega delo mentoric s prostovoljci, ki naprej širijo svoje znanje, vrednote, dobro voljo, izkušnje in še marsikaj drugim uporabnikom našega programa.
Program poteka v občinah Ajdovščina in Vipava.

UPORABNIKI SO:

 • otroci, ki potrebujejo učno pomoč,
 • otroci in mladi, ki potrebujejo nekoga za druženje,
 • otroci in mladi, ki prihajajo v mladinski center

Cilji programa

Mentorice se trudimo, da čimbolj zadovoljimo potrebe naših prostovoljk in prostovoljcev, poleg tega pa jim želimo posredovati tudi določena znanja, veščine, ki naj bi jih mladi uporabljali v vsakdanjem življenju ter pri delu z uporabniki.

Naši cilji so:

 • krepitev etičnih načel in socialnih vrednot mladih,
 • zmanjševanje socialne izključenosti otrok in mladih,
 • skrb za dobrobit mladih, ki imajo težave v socialni integraciji,
 • pridobivanje znan o soljudeh,
 • spodbujanje strpnosti do različnih ljudi, potreb in kultur,
 • promocija prostovoljnega dela

Mladinske delavnice

Kot prostovoljec/ka se lahko vključiš v program MLADINSKIH DELAVNIC, ki ga izvajamo v okviru Društva za preventivno delo Ljubljana. Zainteresiranim prostovoljcem vsako leto, predvidoma v oktobru, omogočimo intenzivno izobraževanje in pridobitev statusa inštruktorja mladinskih delavnic.

Več o programu mladinskih delavnic pa si lahko preberete tu.

I____emo_tebe__prostovoljstvo__1_.png


Smo prosti in smo na voljo

Zakaj se včlaniti v klub prostovoljcev?

 • ker je pomagati drugim zakon
 • ker si zaradi gospodarske krize vse več družin ne zmore privoščiti dragih ur šolskih inštrukcij in ker ni pravično, da so zato osnovnošolski otroci prikrajšani za boljši učni uspeh
 • ker bi radi, da se mladi s težavami v družbi počutijo enakopravnejše
 • ker žal v vseh družinah, otroci ne živijo v varnem zavetju in jim zato malce zdrave in varne družbe polepša dan 
 • ker imam socialni čut in ker vem, da s pomočjo drugim, bogatim tudi sebe 
 • ker tako prispevam k boljšemu družbenemu življenju in izboljšam kvaliteto bivanja v mestu
 • ker bom lahko koristil-a ugodnosti Mladinskega kulturnega centra in hotela Hiša mladih
 • ker bom pravočasno obveščen-a o vseh pomembnih in zanimivih informacijah za mlade
 • ker se bom lahko potegoval-a za Naj prostovoljca/ko
 • ker mi bo to pomagalo do lažje pridobitve zaposlitve 
 • ker bom spoznal-a nove prijatelje 

Kako in kje nuditi prostovoljno pomoč?

 • nudenje učne pomoči osnovnošolcem
 • prostovoljna pomoč in sodelovanje pri najrazličnejših dogodkih in projektih v občini Ajdovščina.
 • druženje z otroci, ki izhajajo iz težkih družinskih razmer
 • pomoč pri dejavnostih v okviru Hiše mladih ter ostalih sodelujočih v projektu
 • druge vrste pomoči oz. pomoč po potrebi

Nadgradnja projekta

Zaposlovanje mladih 

V okviru programa dela Mladinskega centra Ajdovščina je v načrtu tudi promocija in pomoč pri zaposlovanju mladih. V okviru tega projekta bomo poskušali sodelovati tako z mladimi iskalci zaposlitve, kot tudi z ponudniki zaposlitve. Udeleženci v projektu Klub prostovoljstva bodo vsekakor deležni večje podpore ter referenc pri iskanju prve zaposlitve. Projekt naj bi zaživel že v bližnji prihodnosti.

Informiranje mladih 

V okviru programa dela Mladinskega centra Ajdovščina in projekta Klubske kartice je v načrtu tudi informiranje in promocija mladinskega dela in dogodkov v Hiši mladih med mladimi. Udeleženci v projektu Klub prostovoljstva bodo deležni večje podpore informacij o dogodkih, tečajih, razpisih, mednarodnih izmenjavah …. Projekt je zaživel z začetkom delovanja Mladinskega centra in hotela Ajdovščina v Športnem parku Pale.

Pri projektu sodelujejo:

 • MKC - Mladinski kulturni center Hiša mladih Ajdovščina
 • Občina Ajdovščina
 • KAŠ - Klub Ajdovskih študentov in dijakov
 • MSA - Mladinski svet Ajdovščina

2__2_.JPG 3__2_.JPG 

 

Potrebuješ več informacij?

Obišči nas v Mladinskem kulturnem centru Hiša mladih v Ajdovščini. Prostovoljke in prostovoljci ste vedno dobrodošli!

Evropska prostovoljna služba

Projekt Evropske prostovoljne službe (European Voluntary service - EVS) omogoča mlademu posamezniku, da postane prostovoljec/-ka v drugi državi za obdobje od 2 do 1 leta.

Pridruži se nam!

Mladinski kulturni center Hiša mladih Ajdovščina ti lahko omogoči odhod na EVS prostovoljstvo v tujino.

MKC Hiša mladih je akreditirana pošiljajoča organizacija za EVS - Evropsko prostovoljsko službo, ki je del Erasmus + programa. Namenjen je mladim od 17 do 30 let, ki si želijo pridobiti mednarodne izkušnje. Prostovoljski projekti trajajo od 2 mesecev do enega leta. Prostovoljec si sam izbere državo in organizacijo v kateri želi izvesti projekt, program pa zagotovi brezplačno bivanje, zdravstveno zavarovanje, stroške hrane in prevoza na delo, jezikovni tečaj in žepnino. V mladinskem kulturnem centru pa ti lahko pomagamo pri načrtovanju tvojega EVS-a in te vodimo skozi prijavni proces.

Najprej potrebuješ gostiteljsko organizacijo in projekt, v katerem želiš sodelovati. V bazi akreditiranih organizacij prebrskaš med organizacijami gostiteljicami in poiščeš projekt, ki bi te veselil. Primerno organizacijo preko elektronske pošte povprašaš ali imajo odprto mesto za EVS prostovoljca ter koliko časa traja projekt. Pri tem ti lahko pomagamo v Mladinskem kulturnem centru Hiša mladih Ajdovščina, ki bo tudi tvoja organizacija pošiljateljica in bo poskrbela za tvojo mednarodno izkušnjo.

Več o EVS priložnostih lahko poiščeš tudi na: