Zaposlitveni bazar

Mladinski kulturni center Hiša mladih Ajdovščina je organizator Zaposlitvenega bazarja, ki ga že tradicionalno pripravlja vsak oktober v letu. Dogodek se je v vseh teh letih izkazal za primer dobre prakse, saj ga vsakoletno obiščejo vsi devetošolci iz vseh lokalnih osnovnih šol, na sejmišču pa se predstavijo številne srednje splošne in poklicne srednje šole ter lokalna podjetja.

Dogodek pomembno prispeva k poklicni orientaciji osnovnošolske mladine v lokalnem okolju. Z zaposlitvenim bazarjem sledimo Strategiji za mlade v občini Ajdovščini, saj ta predstavlja enega izmed pomembnejših ukrepov za izboljšanje pogojev mladih pri vstopu na trg dela. Pomeni stičišče srednjih šol in lokalnih uspešnih podjetij, ki svojo dejavnost predstavijo osnovnošolcem, da se le-ti dodobra seznanijo s potrebami, z razmerami in interesi na trgu dela. Na bazarju so mladim predstavljene možnosti nadaljnjega šolanja in poklicnega usmerjanja, s poudarkom tudi na predstavitvi deficitarnih poklicev in poklicev prihodnosti. Učenci pridobijo dragocen vpogled v možnosti in potrebe zaposlovanja v lokalnem in širšem okolju.  

Zaposlitveni bazar 2023

Zaposlitveni bazar je bil letos stičišče več kot dvajsetih srednješolskih programov iz Ajdovščine, Vipave, Nove Gorice, Postojne in Ljubljane, ter lokalnih podjetij, ki so mladim predstavili možnosti nadaljnjega šolanja in poklicnega usmerjanja v lokalnem okolju. Dogodek je potekal na dveh lokacijah. V Dvorani prve slovenske vlade so si mladi najprej ogledali predstavitveni film vseh srednjih šol, ki so se kasneje predstavile na osrednjem delu dogodka, sejmišču v Hiši mladih. Učenci, ki se letos srečujejo z izzivom sprejemanja pomembne odločitve glede nadaljnje poklicne usmeritve, so se sprehodili po mladinskem centru in prisostvovali zanimivim, interaktivnim predstavitvam srednjih šol. 

Vtisi obiskovalcev zaposlitvenega bazarja 2023:

»Na zaposlitvenem bazarju mi je bilo všeč več stvari: dislociranost – ni bile vse v enem prostoru, pestrost ponudbe, angažma ponudnikov. Iz obsega in organizacije je bilo razvidno, da je tudi organizator vložil mnogo truda.«     

»Ideja je odlična, koristna, potrebna, devetošolci potrebujejo in iščejo te informacije. Hvala vam za trud.«

»Pohvala organizaciji in prijaznosti organizatorjev.«

Videoutrinek https://www.youtube.com/watch?v=6qDhQiKfIVw&t=4s 

DSC07851.jpg